Etter flyttingen - ny hverdag
Å komme seg til universitetet (kollektiv, bil, sykkel)

Kjør kollektivt

Sjekk mobilen eller les en bok mens du blir skysset avgårde.

Kjør kollektivt

Fra Oslo-området til Ås

Tog

Fra Oslo S, ta lokaltoget til Moss, som går hver time. Fra Ås stasjon er det gangavstand til NMBU (1 km)  Gangveisskildring fra Google Maps

Du kan også ta buss 510 fra Ås videregående skole, like ved Ås stasjon, til like utenfor universitetet.

Alternativt, ta lokaltog til Ski (det går oftere) og fortsett med buss til NMBU (9 km) fra Ski stasjon.

Buss 510 fra Ski går forbi NMBU hvert 10. minutt, men det kan være færre avganger sent kveld, i helger og i ferier. Sjekk avgangstider hos Ruter.  

Follobaneprosjektet, med dobbeltstpor mellom Oslo og Ski, er forventet ferdig i desember 2022. Da blir det 11 minutter å reise mellom Oslo og Ski.

Buss

Vy Nettbuss kjører hver halvtime i rushtiden fra flere holdeplasser i Oslo til Korsegården. 

Gangveiskildring fra Google Maps
Eller ta buss 510 fra Korsegården til universitetet.

Fra andre steder til Ås

Sjekk ruteplanleggeren hos VY for bussreiser til Ås.

Sjekk ruteplanleggeren hos VY for togreiser til Ås.

Published 7. oktober 2019 - 13:54 - Updated 14. oktober 2019 - 9:39