Etter flyttingen - ny hverdag
Å komme seg til universitetet (kollektiv, bil, sykkel)

Sykle

Her får du litt informasjon om fasiliteter for sykkel og dusj.

Sykle

Sykkelparkering

Det etableres rikelig med sykkelparkering ved hovedinngangen til det nye bygget. Mange av disse har tak, se vedlagte tegninger.

Garderober

Det er garderober i 154 U2 i Veterinærbygningen som skal være for sykkelpendlere. Det blir installert dags-garderobeskap og tørkeskap her. Det blir også en rekke garderober i forbindelse med smittefløyene osv. Såvidt vi vet nå blir det overbygg på sykkelstativene ved Veterinærbygget.

I 2017 ble det sett på en mulighet for å lage sykkelhotell, spylested, tørkeskap og garderobeskap på Eika treningssenter. Svaret fra brukere dengang var at de i liten grad ville benytte seg av det fordi fordelen med å sykle til jobb er å kunne sykle helt frem til bygningen.

Det er ikke mulig å lage innendørs anlegg for sykkel i alle bygg, og det er store geografiske avstander på Campus Ås, og det har derfor blitt prioritert at gode sykkelstativer, garderober og tørkeskap skal være tilgjengelig i alle bygg.

Dusj

I forbindelse med HMS årsrapportering i 2018 ble UA og fakultetene spurt om behov for dusjer og sykkeltilrettelegging i hvert bygg på Ås.

Høsten 2018 kartlagt EiA behovet for dusjer og tørkeskap på ulike bygg, samt behov for sykkelparkering med og uten tak.

Det vil ikke være mulig å installere garderober i alle bygg, men det er prioritert at det skal være mulig å dusje i et nærliggende bygg der hvor det ikke er garderobe. På bakgrunn av dette er garderobetiltak lagt inn i eiendomsavdelingens prioriteringsliste. I år bygges dame- og herregarderobe med dusjer i Husdyrfagbygningen og det er foretatt av en kosmetisk oppgradering av Tårnbygningen i samarbeid med Handelshøyskolen. 

Sykkelverksted

NMBU har flere ganger i året samarbeid med Ås kommune og bedriftsidrettlaget om et sykkelverksted, hvor kaffe og boller også er å få. En felles sykkeldag med kommunen om våren blir også arrangert.

I september vil det deles ut gratis lykter sammen med kommunen og et nytt sykkelverksted vil finne sted. Senere kommer et arrangement om vintersykling, hvor brukerne får dekk sammen med kommunen.

På side 12-14 i miljøårsrapporten kan dere lese om alle sykkeltiltakene og Bygdebike:

https://www.nmbu.no/download/file/fid/32147

Published 7. oktober 2019 - 13:54 - Updated 7. oktober 2019 - 16:14