Strategi på høring

 • utkast til strategi 2019-2023
  Foto
  Faksimile

Her er første utkast til ny strategi for NMBU. Den er nå sendt på høring, og høringsfristen er 24. april.

Strategi på høring

Høringen ble sendt ut 16. mars til følgende høringsinstanser:

 • Fakultetene
 • Universitetsadministrasjonen
 • Tjenestemannsorganisasjonene
 • Studentenes arbeidsutvalg
 • Studieutvalget
 • Forskningsutvalget
 • Hovedvernombudet

I høringsutkastet defineres et overordnet satsningsområde og fire innsatsområder for den kommende strategiperioden. Til hvert område er det definert mål og virkemidler. Disse skal til sammen peke ut en felles strategisk satsning for vår virksomhet og hvilke virkemidler NMBU vil fokusere på for å nå målene.

I høringen bes det om innspill på innholdet i strategien (ikke foto og form).

Published 16. mars 2018 - 13:11 - Updated 16. mars 2018 - 13:11