Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal vi omorganisere?
Bakgrunnen for omorganiseringen var at styret ønsket å få en ekstern evaluering av dagens styringsmodell ved NMBU. Styret oppnevnte derfor et eksternt utvalg, som fikk navnet Colbjørnsenutvalget etter utvalgets leder.

Colbjørnsenutvalgets evalueringsrapport ble lagt fram og behandlet i Universitetsstyremøte 21.01.2016. Utvalget har evaluert NMBUs eksisterende styringsmodell og sammen med styrets vedtak danner den grunnlaget for prosessen med å utarbeide forslag til en ny styringsmodell for NMBU.

Rapporten påpeker at dagens styringsmodell verken er ønsket eller fungerer godt. Colbjørnsenrapporten foreslår derfor flere tiltak som vil bidra til en bedre styringsmodell for NMBU.

Videre vedtok styret at rektor skal «utarbeide forslag til prosess, tidsplan, budsjett, organisering av prosessen innen medio februar, som legges fram for universitetsstyret til godkjenning.» Prosessplanen ble vedtatt i styremøte 23. februar 2016.

 

Kan jeg miste jobben?
Du vil ikke miste jobben som følge av omorganiseringen. De aller fleste medarbeidere vil få ingen eller små endringer i sine arbeidsoppgaver. Andre medarbeidere vil kunne få større endringer i oppgaver og/eller ansvar. 

 

Hva er Colbjørnsen-utvalget?
NMBUs styre ønsket å få en ekstern evaluering av styringsmodellen til NMBU. Styret oppnevnte følgende evalueringsutvalg:

  • Tom Colbjørnsen, leder (professor i organisasjon og ledelse, tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI)
  • Torbjørn Digernes (tidligere rektor ved NTNU i perioden 2005 til 2013)
  • Lisa Sennerby‐Forsse (tidligere rektor ved SLU i perioden 2006–2015)

Colbjørnsenutvalgets evalueringsrapport ble lagt fram og behandlet i Universitetsstyremøte 21.01.2016. Her kan du lese rapporten.

Hvor kan jeg få info?
All informasjon er samlet på denne siden: https://www.nmbu.no/ansatt/omorganiseringen
Du kan også følge diskusjoner i diskusjonsforum på intranett.
Leder på din enhet har dessuten ansvar for å informere ansatte om prosessen. Du kan også ta kontakt med din fagforening.

 

Hvordan kan jeg bidra/gi mine innspill?
Du kan påvirke prosessen ved å:
- Delta på møter ved din enhet
- Gi innspill gjennom din leder
- Engasjere deg gjennom egen tjenestemannsorganisasjon

 

Valgt eller ansatt rektor?
I styremøte 16. juni ble det vedtatt at NMBU skal ha ansatt rektor.
Les om vedtaket i denne lenken.

Published 25. august 2016 - 10:58 - Updated 8. september 2016 - 13:29