Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK.

Foto
Polyteknisk Forening
Gjærde er i dag generalsekretær i Polyteknisk Forening. Hun har bred erfaring fra forskning, næringsliv og samfunnsliv, og har blant annet vært direktør i Nordisk Energiforskning, en finansieringsinstitusjon under Nordisk Ministerråd, og forsker hos SINTEF.

Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk fra NTNU, og har en doktorgrad innen polymere isolasjonsmaterialer - i tillegg til en masterutdannelse i kommunikasjon fra Danmark.

Andreas Flø vil fungere som dekan ved REALTEK til ny dekan er på plass.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Det tidligere Institutt for matematiske realfag og teknologi, og nå REALTEK, har hatt en meget positiv utvikling de fire siste årene. Rektor takker Rolstad Denby for den svært gode innsatsen som hun har lagt ned for NMBU og fakultetet gjennom en viktig og krevende omstillingsperiode.

 

Published 19. desember 2017 - 17:14 - Updated 21. desember 2017 - 22:24