Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård

Foto
Høyskolen Kristiania
Gro Ladegård er ikke ukjent med NMBU. Hun var førsteamanuensis ved Handelshøyskolen (HH) fra 2002 til 2013. Fra 2013 og fram til i dag har hun vært ansatte ved Høgskolen Kristiania, og er i dag professor i ledelse ved høgskolen.

Kjenner sektoren godt
Ladegård har vært ansatt ved flere høyskoler og universitetet i Norge og kjenner sektoren godt. Ved Høgskolen Kristiania bygde Ladegård opp masterstudier i ledelse som har oppstart denne høsten (2017). De tre siste årene har Ladegård også sittet i styret ved Høgskolen Kristiania. Høgskolen er privat og avhengig av å koble inntjening i markedet med høy faglig kvalitet og relevans for arbeidslivet.

Gleder seg
–Handelshøgskolen ved NMBU står foran en spennende akkrediteringsprosess (AACSB). Den kommer det til å bli utfordrende for fakultetet. Generelt er handelshøgskolene i Norge veldig tradisjonelle, men fagområdene, både innen forskning og undervisning, er i rivende utvikling. Den må vi være med på for å hevde oss i konkurranse med tilsvarende utdanninger nasjonalt og internasjonalt.
Jeg ser også fram til å arbeide sammen med alle de dyktige fagfolkene på NMBU. De representerer kunnskapen som er nødvendig for å løse framtidas utfordringer. Det betyr arbeid på tvers av etablerte fagområder. Det vil jeg være med å bidra til, sier Ladegård.

Ladegård er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøgskole (NHH) fra 1994. Hun tok doktorgraden samme sted i 1997. Ladegård har hatt flere lederroller utenfor UH-sektoren, ofte knyttet til utvikling og nyskapning. Gro Ladegård forsker og underviser i dag innen ledelse og styring, lederutvikling og entreprenørskap. Før Ladegård startet på den akademiske karrieren utdannet hun seg til møbelsnekker, men byttet karriereveg etter få år.

Published 4. juli 2017 - 9:21 - Updated 11. august 2017 - 10:47