Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm blir ny administrasjonsdirektør ved NMBU.

Lars Atle Holm blir ny administrasjonsdirektør ved NMBU.

Foto
Norges Røde Kors
– Jeg har fulgt med på NMBU, og synes det er en god «drive» på universitetet! Utbyggingen er et godt eksempel på det. Jeg er motivert til å være med på å skape en attraktiv arbeidsplass og studiested på NMBU i årene fremover, sier Lars Atle Holm.

Han overtar stillingen etter Siri Margrethe Løksa, og tiltrer 9. oktober.

Holm har lang erfaring som leder i offentlig forvaltning og frivillig sektor. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors, der han har vært siden 2014. I perioden 2009–2014 var han avdelingsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet i Oslo. Før det var han ytterligere tre år i Norges Røde Kors, da som seksjonsleder i Styring og analyseseksjonen.

I 2005–2006 var Holm avdelingsdirektør i Forsvarsstaben, Program Fokus, som var Forsvarets omstillingsprogram. Holm har hatt flere lederstillinger og rådgiverstillinger innen Forsvarets overkommando i perioden fra 1994 til 2004, og har jobbet mye med omstilling og organisasjonsutvikling.

Han har en bachelor fra California Lutheran University, befalsskolen og master innen strategisk ledelse og innovasjon fra BI.

Samfunnsbevisst
– Alle jobber jeg har hatt er verdibaserte. Forsvaret har en sentral funksjon som samfunnsprofil, Tollvesenet har en viktig funksjon som samfunnsbeskytter og Røde Kors har et nasjonalt og internasjonalt samfunnsoppdrag. Jeg føler det er naturlig å gå videre til NMBU, som ser fremover og som setter dagsorden innen miljø og utvikling. NMBUs samfunnsoppdrag har vært en viktig årsak til at jeg har takket ja til jobben, sier Lars Atle Holm.

Published 21. juni 2017 - 10:43 - Updated 13. september 2017 - 21:32