Innstillingsutvalg

Det er oppnevnt innstillingsutvalg for stillingene som administrasjonsdirektør og prorektorer.

Innstillingsutvalg

Det er styret som ansetter i de tre stillingene.

Innstillingsutvalg for administrasjonsdirektør
Utvalget består av:
Rektor Mari Sundli Tveit
Dekan Cecilie Rolstad Denby, REALTEK
Avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot, POA
Sigurd Rysstad, ansattrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
Anne Marie Bjørkeng, ansattrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

Innstillingsutvalg for prorektor
Utvalget består av:
Rektor Mari Sundli Tveit
Administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa
Dekan Cecilie Rolstad Denby, REALTEK
Vincent Eijsink, ansattrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
Mona Aleksandersen, ansattrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
Mariya Khanamiryan, leder studenttinget og AU

Published 24. April 2017 - 13:20 - Updated 28. April 2017 - 14:33