Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Det var sju søkere til stillingen som dekan ved HH og fire til samme stilling ved REALTEK.

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK