Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Det var 43 søkere til stillingen som administrasjonsdirektør, 21 kvinner og 22 menn. 

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Blant søkerne er det to interne og fem søkere som er unntatt offentlighet.

Du finner søkerliste for administrasjonsdirektørstillingen i denne lenken 

Planlagt framdrift 
4.4. Søknadsfrist 
18.4. Møte med innstillingsutvalget og Experis 
20.4. og 24.4 Førstegangsintervjuer 
15.5. og 16.5. Andregangsintervjuer 
2.6. Innstilling ferdigstilt 
15.6. Tilsetting av administrasjonsdirektør i US

Published 7. April 2017 - 14:14 - Updated 18. mai 2017 - 11:15