Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Det er til sammen 12 søkere til de to prorektorstillingene, sju menn og fem kvinner.

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Søknadsfristen for stillingene var 4. april, med ansettelse i universitetsstyret 15. juni.

Søkerlisten kan du les i denne lenken.

Kandidat 1, 5, 6,12  har søkt begge stillingene

Kandidat 2, 3, 8 og 13 har søkt prorektor forskning og innovasjon

Kandidat 7,9,10 og 11 har søkt prorektor utdanning

Planlagt framdrift
Prorektor forskning:
4.4. Søknadsfrist
18.4. Møte med innstillingsutvalget
28.4. Førstegangsintervjuer
18.5. Andregangsintervjuer
2.6. Innstilling ferdigstilt
15.6. Tilsetting av prorektor for forskning i US

Prorektor utdanning:
4.4. Søknadsfrist
18.4. Møte med innstillingsutvalget
19.5. Førstegangsintervjuer
29.5. Andregangsintervjuer
2.6. Innstilling ferdigstilt
15.6. Tilsetting av prorektor for utdanning i US

Published 7. April 2017 - 14:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:08