Fire dekanar har fått tilbod

Vi gratulerer desse fire som har fått tilbod om stilling som dekanar dei neste fire åra:

Fire dekanar har fått tilbod

  • Fakultet for landskap og samfunn: Eva Falleth
  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap: Ågot Aakra
  • Fakultet for miljøvitskap og naturforvaltning: Sjur Baardsen
  • Veterinærhøgskolen: Anne Storset

Ågot Aakra.
Foto
Håkon Sparre, NMBU

Anne Storset.
Foto
Håkon Sparre, NMBU

Sjur Baardsen.
Foto

Eva Falleth.
Foto
Håkon Sparre, NMBU

Eva Falleth, Sjur Baardsen og Anne Storset har vore konstituerte dekanar på dei same fakulteta i perioden fram til no. Dei har altså fått tilbod om å fortsette i stillingane de allereie innehar.

Ågot Aakra, som i dag er administrasjonssjef ved MINA har fått tilbod om dekanstillinga på KBM. Ågot Aakra har utdanning frå NMBU. Ho har jobba som forskar på instituttet som no har blitt fakultet, og som ho skal leie. Ho har også jobba som seniorrådgjevar i Forskingsavdelinga ved NMBU, og frå 2014 har ho hatt stillinga som administrasjonssjef ved MINA.

Stillinga som dekan ved Fakultet for biovitskap er enno ikkje avklart. Dekanstillingane på Handelshøgskolen og REALTEK er utlyst.

 

 

 

Published 24. mars 2017 - 14:23 - Updated 27. mars 2017 - 15:44