Evaluering av omorganiseringsprosessen

Rektor vil i styremøte 15. mars legge frem forslag til prosess for evaluering av omorganiseringen. Rektor mener at en evaluering bør skje i to trinn, der prosessen og effekten av omorganiseringen evalueres hver for seg.

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Universitetsstyret har tidligere vedtatt at omorganiseringen skal evalueres. Det er viktig at NMBU evaluerer prosessen, og tar med erfaringer fra fjorårets omorganisering. Rektor vil i styremøtet foreslå  at selve omorganiseringsprosessen og hvordan omorganiseringen har blitt håndtert,  gjennomføres i form av en selvevaluering i løpet av våren 2017. Rektor foreslår videre overfor universitetsstyret at det fastsettes et mandat for arbeidet som sikrer at ansatte, studenter og tillitsvalgte blir involvert i prosessen.

Rektor mener det er for tidlig å gjennomføre en evaluering av effekten av omorganiseringen, og foreslår at en slik evaluering gjennomføres i 2018. 

Published 2. mars 2017 - 9:21 - Updated 2. mars 2017 - 13:58