Bemanningsplan og innplassering - siste nytt

Torsdag 8. skal IDF etter planen behandle bemanningsplanene for administrasjonene ved NMBU. Rektor skal fastsette disse, og foretar deretter endelig innplassering i stillinger.

Bemanningsplan og innplassering - siste nytt

Bemanningsplanene har vært drøftet på fakultetet og de samlede planene for NMBU skal opp i sentralt IDF. Den innebærer også en bemanningsplan for forkontor/ledelsesstøtte fra arbeidsgruppen som er nedsatt til å se på dette. Se hvem som sitter i denne arbeidsgruppen her. IDF drøfter prinsippene for bemanning og stillinger. Rektor fastsetter disse, og foretar innplassering i stilingene etter forslag fra sentral bemanningsgruppe.

Published 1. desember 2016 - 12:31 - Updated 1. desember 2016 - 12:31