Bemanningsplaner i progresjon

  • Workshop
    Foto
    Shutterstock

Utkast til bemanningsplaner for fakultetsadministrasjonene er nå behandlet på fakultetene, men de er foreløpig ikke drøftet i sentralt IDF.

Bemanningsplaner i progresjon

Etter at bemanningsplanene er drøftet i IDF skal rektor fastsette disse.

De konstituerte dekanene har foreslått innplasseringer i fakultetsadministrasjonen basert på de foreløpige bemanningsplanene. Selv om prosessene fortsetter i fakultetsadministrasjonene, er det viktig å understreke at medarbeiderne ikke blir endelig innplassert av rektor før bemanningsplanene er fastsatt.  

Utgangspunktet for bemanningsplanene er sak 43/13 i Fellesstyrets vedtak fra 2013, og fastsettelse av administrative arbeidsoppgaver på universitetsadministrasjonen og fakultetsadministrasjonene (nivå 1 og 2).

I universitetsadministrasjonen jobbes det med å avklare ansvar og oppgaver som skal ligge i forkontor- og lederstøtte-funksjonen. Det vil bli utarbeidet en bemanningsplan for enheten slik at innplasseringer kan foretas. Administrative ressurser fra Adamstuen som midlertidig har vært plassert i Universitetsadministrasjonen er tilbakeført til Veterinærhøgskolen.

 

Reglement-nytt

Delegasjonsreglementet ble vedtatt på styremøte torsdag 24. november. Det innebærer en avklaring av myndighet mellom styret og rektor, og blir fulgt opp av en fullmaktsmatrise som blir fastsatt av rektor.

Personalreglementet er også under revisjon. Første forhandlingsmøte med IDF var denne uka. I dette møtet ble blant annet innstillingsorgan for NMBU diskutert. Det vil bli nytt forhandlingsmøte om personalreglement i løpet av kort tid.

Published 25. november 2016 - 14:51 - Updated 25. november 2016 - 15:11