Oppgavefordeling mellom sentral- og fakultetsadministrasjonen

Det gjelder Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Kommunikasjon- og markedsavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, økonomiavdelingen og Forkontor/lederstøtte.

Les oppgavefordelingen mellom nivå 1 og 2 i dokumentet i denne lenken. Dokumentet har en innledende del og en del som beskriver den konkrete oppgavefordelingen.

Arbeide med å organisere IT-avdelingen er påbegynt, men ikke omtalt i dokumentet som ble lagt fram på IDF-møtet (informasjons-, drøfting- og forhandlingsmøte mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver).

Oppgaver for forkontor/lederstøtte bearbeides videre
I universitetsadministrasjonen er det vedtatt en enhet for «Forkontor/lederstøtte» med oppgaver knyttet til praktisk, daglig støtte til og forkontor for ledelsen. Denne enheten er også tillagt arrangementer og skal rapportere til administrasjonsdirektør. Oppgaver for forkontor/lederstøtte er ikke uttømmende. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som jobber videre med innholdet i denne enheten. Gruppen, som består av Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Ragnhild Solheim, Jan Eskil Aldal, Lena Marie Kjøbli, Kurt Johansen, skal levere sitt forslag innen 20. oktober.

Published 14. oktober 2016 - 15:30 - Updated 14. oktober 2016 - 15:32