Aktuelt

Stillingen som dekan ved REALTEK

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

Ny økonomidirektør ved NMBU

Ny økonomidirektør ved NMBU

Hans Christian Sundby (48) er tilbudt og har takket ja til stillingen som økonomidirektør ved NMBU.

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Stillingen som dekan ved HH

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Nye prorektorer ved NMBU

Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Nye dekaner

Nye dekaner

Det er nå tilsatt dekaner ved fem av fakultetene.  

Innstillingsutvalg

Innstillingsutvalg

Det er oppnevnt innstillingsutvalg for stillingene som administrasjonsdirektør og prorektorer.

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Det var 43 søkere til stillingen som administrasjonsdirektør, 21 kvinner og 22 menn. 

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Det er til sammen 12 søkere til de to prorektorstillingene, sju menn og fem kvinner.

Kari Kolstad er tilbudt dekanstillingen på BIOVIT

Kari Kolstad er tilbudt dekanstillingen på BIOVIT

Kari Kolstad jobber i dag som forskningssjef i Nofima. Hun er nå tilbudt stillingen som dekan for BIOVIT. Kolstad har lang erfaring med forskning og ledelse.

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Det var sju søkere til stillingen som dekan ved HH og fire til samme stilling ved REALTEK.

Fire dekanar har fått tilbod

Fire dekanar har fått tilbod

Vi gratulerer desse fire som har fått tilbod om stilling som dekanar dei neste fire åra:

Dekanstillingene ved REALTEK og HH utlyst

Dekanstillingene ved REALTEK og HH utlyst

Dekanstillingene på REALTEK og HH (HH – andre gang) er nå utlyst.

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Rektor vil i styremøte 15. mars legge frem forslag til prosess for evaluering av omorganiseringen. Rektor mener at en evaluering bør skje i to trinn, der prosessen og effekten av omorganiseringen evalueres hver for seg.

Styremøte 9. mars utsatt, men rektoransettelse som planlagt

Styremøte 9. mars utsatt, men rektoransettelse som planlagt

På grunn av begravelse er styremøtet som var satt opp 9. mars flyttet til 15. mars. Styret velger imidlertid å opprettholde planen om å beslutte rektoransettelse 9. mars.

Ekstraordinært universitetsstyremøte 2. mars

Ekstraordinært universitetsstyremøte 2. mars

Styret er sammenkalt for å intervjue kandidater til rektorstillingen. 

Innspill til Campusplanen

Innspill til Campusplanen

De to arbeidsgruppene, "Optimal utnyttelse av SLP" og "Arealnormer og 0-alternativ" har nå levert innspill til campusplanen.

Prosess for campusplanen

Prosess for campusplanen

I styremøte 9. mars vil rektor be styret om å vedta at campusplanen sendes ut på høring de alternativer som styret anbefaler rektor å utrede videre.

Status rekruttering lederstillinger

Status rekruttering lederstillinger

Sentralt ansettelsesutvalg for lederstillinger er nå oppnevnt.

Ekstraordinært styremøte

Ekstraordinært styremøte

2. mars er det ekstraordinært styremøte. På agendaen står intervju med de to søkerne til rektorstillingen.

Siste nytt om de utlyste dekanstillingene

Siste nytt om de utlyste dekanstillingene

Alle innstillingsutvalg ved de sju fakultetene er nå oppnevnt, og prosesser for de seks dekanstillingene som er lyst ut, kjøres i ulike løp.

Prorektorer og administrasjonsdirektør utlyst

Prorektorer og administrasjonsdirektør utlyst

Stillingene er nå publisert på JobbNorge og NAV. Du finner også stillingene lyst ut på NMBUs LinkedIn-side. Lik og del!

Nå utformes campusplan for NMBU

Nå utformes campusplan for NMBU

Styret har bestilt en campusplan som viser hvordan bygningsarealet ved NMBU kan reduseres med 10 % fra arealet i 2014. 

Innstillingsutvalg for dekanstillinger

Innstillingsutvalg for dekanstillinger

Innstillingsutvalgene for dekanstillingene er i ferd med å komme på plass. 

To søkere til rektorstillingen

To søkere til rektorstillingen

Mari Sundli Tveit er den ene av søkerne. Den andre er professor Jan Petter Hansen fra Bergen.

Ansettelser, styrer og systemer

Ansettelser, styrer og systemer

Her er en oversikt over prosesser rundt ansettelser, styrer, systemer og regelverk som enten er på plass eller er i prosess og som vil komme på plass i 2017.

Det som er gjort og det som gjenstår

Det som er gjort og det som gjenstår

Ny organisasjonsstruktur for NMBU er på plass og alle medarbeidere er innplassert i stillinger. Her er en oppsummering av arbeidet som er gjort, og en oversikt over arbeidet som vil pågå i 2017.

Øverste ledelse – ansettelsesprosesser

Øverste ledelse – ansettelsesprosesser

Søknadsfristen for rektorstillingen er 15. januar. Stillingene som prorektorer og administrasjonsdirektør lyses ut i slutten av januar.

Søkere til dekanstillingene

Søkere til dekanstillingene

Søknadsfristen for dekanstillingene gikk ut 2. januar 2017. Her er listene over søkere til stillingene.

Alle ansatte er innplassert

Alle ansatte er innplassert

Innplasseringer på fakultet og i universitetsadministrasjon ble foretatt av rektor rett før jul.

Styreledere på fakultetene

Styreledere på fakultetene

Universitetsstyret oppnevnte styreleder for seks av sju fakulteter på ekstraordinært styremøte 5. desember.

Forslag til oppgaver for forkontor/lederstøtte

Forslag til oppgaver for forkontor/lederstøtte

I forbindelse med opprettelsen av forkontor/lederstøtte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til arbeidsoppgaver for denne enheten. Nå foreligger arbeidsgruppas forslag.

Omorganisering av nett og intranett

Omorganisering av nett og intranett

Arbeidet med å gjenspeile den nye organisasjonsstruktur på nett og intranett pågår for fullt på de nye fakultetene og i Kommunikasjonsavdelingen.

De nye administrasjonssjefene

De nye administrasjonssjefene

Fem av sju fakulteter har administrasjonssjefen på plass.

Dekanstillingen på KBM blir lyst ut

Dekanstillingen på KBM blir lyst ut

Stillingen som dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap utlyses i løpet av kort tid.

Ny søknadsfrist for rektorstillingen

Ny søknadsfrist for rektorstillingen

Arbeidsutvalget for rektorrekruttering har besluttet å utvide søknadsfristen til 15. januar.

Referansegruppe for rekruttering av rektor oppnevnt

Referansegruppe for rekruttering av rektor oppnevnt

En referansegruppe som skal gi råd til arbeidsutvalget i rekruttering av rektor er nå oppnevnt. Her ser du hvem som sitter i denne gruppa.

Bemanningsplan og innplassering - siste nytt

Bemanningsplan og innplassering - siste nytt

Torsdag 8. skal IDF etter planen behandle bemanningsplanene for administrasjonene ved NMBU. Rektor skal fastsette disse, og foretar deretter endelig innplassering i stillinger.

Utvidet søknadsfrist for dekanstillingene

Utvidet søknadsfrist for dekanstillingene

Søknadsfristen for dekanstillinger ved NMBU er, som rektorstillingen, utvidet med en måned, til 2. januar 2017.

Her er fakultetsnavnene

Her er fakultetsnavnene

I tabellen under finner du fakultetsnavnene på norsk, engelsk og i kortform.

 

Kandidater til fakultetsstyrene

Kandidater til fakultetsstyrene

Listene over kandidater til fakultetsstyrene er klare.

Søknadsfristen for rektorutlysning er utvidet

Søknadsfristen for rektorutlysning er utvidet

Søknadsfristen for rektorstillingen ved NMBU er utvidet med en måned, til 2. januar 2017. Årsaken er at oppnevning av medlemmer til en referansegruppe er noe forsinket.

Bemanningsplaner i progresjon

Bemanningsplaner i progresjon

Utkast til bemanningsplaner for fakultetsadministrasjonene er nå behandlet på fakultetene, men de er foreløpig ikke drøftet i sentralt IDF.

Administrative ledere

Administrative ledere

Her følger en liste over ledere i universitetsadministrasjonen og på sentrene som har rettskrav på eller er innplassert i stillinger i den nye organisasjonen.

 

Administrasjonssjefer

Administrasjonssjefer

Det er innplassert administrasjonssjefer ved fire fakultet. Tre fakulteter vurderer hvordan funksjonen skal ivaretas.

 

Stillinger som dekaner og instituttledere

Stillinger som dekaner og instituttledere

Dekanstillingene utlyses for alle fakultet med unntak av Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Fakultet for realfag og teknologi.

Prorektorer og administrasjonsdirektør

Prorektorer og administrasjonsdirektør

Elin Børrud er konstituert som prorektor for utdanning, Halvor Hektoen fortsetter som prorektor for forskning og Siri M. Løksa er konstituert som administrasjonsdirektør.

Kort om administrasjonssjef-stillingene

Kort om administrasjonssjef-stillingene

Stillingen som administrasjonssjef innføres for å samle ansvaret for alle administrative oppgaver ved fakultetene i en stilling.

Endringer i universitetsadministrasjonen

Endringer i universitetsadministrasjonen

Forskningsavdelingen og Studieavdelingen legges inn under hver sin prorektor, mens felles ressurssenter og ledelsesstaben avvikles. I tillegg blir det en del mindre endringer i organiseringen.

Dekanstillingene lyses ut

Dekanstillingene lyses ut

Nå kan du lese om dekanstillingene som lyses ut. Utlysningene annonseres i Aftenposten i løpet av kort tid.

Slik er det nye organisasjonskartet

Slik er det nye organisasjonskartet

Organisasjonskartet for NMBU fra 01.01.2017 ser slik ut.

Utlysning av stillingen som rektor

Utlysning av stillingen som rektor

Stillingen som rektor ved NMBU er nå utlyst.  

Omorganiseringssaker i styremøtet

Omorganiseringssaker i styremøtet

I møtet torsdag 20. oktober skal universitetsstyret behandle en rekke saker knyttet til omorganiseringsprosessen.

Informasjon om endring av NMBUs styringsstruktur

Informasjon om endring av NMBUs styringsstruktur

Ny styringsmodell med virkning fra 01.01.2017 ble vedtatt av universitetsstyret i sak 61/2016 den 16.06.2016. 

Hva skal være på plass før 2017?

Hva skal være på plass før 2017?

Omorganiseringen skrider frem, og flere viktige avklaringer skal gjøres i høst.

Status for administrativ organisering

Status for administrativ organisering

Kartleggingssamtalene ved fakultetene pågår, og prosessen med bemanningsplaner er godt i gang. Målet er at alle skal være innplassert innen den 15. november.

 

Prosess for ansettelse av rektor vedtatt

Prosess for ansettelse av rektor vedtatt

Universitetsstyret har nå lagt opp prosessen for ansettelse av rektor. Styret vil ha et sikkert grep på prosessen og det skal innhentes råd fra et bredt sammensatt utvalg.

Stillinger på øverste nivå

Stillinger på øverste nivå

Styret behandlet flere saker om tilsetting i lederstillinger på sitt møte i oktober. De var stillingsbeskrivelse, utlysningstekster og ansettelsesprosesser for prorektorer, administrasjonsdirektør og dekanstillinger.

Oppgavefordeling mellom sentral- og fakultetsadministrasjonen

Oppgavefordeling mellom sentral- og fakultetsadministrasjonen

Dokumentet som beskriver oppgavefordelingen mellom sentral- (nivå 1) og fakultetsadministrasjon (nivå 2) har vært til behandling i IDF mandag 10. oktober. 

Kartleggingssamtaler og innplasseringer i fakultetsadministrasjonene

Kartleggingssamtaler og innplasseringer i fakultetsadministrasjonene

Det utarbeides bemanningsplaner og gjennomføres kartleggingssamtaler på fakultetene.

Stillingsbeskrivelser av lederstillinger på fakultetsnivå

Stillingsbeskrivelser av lederstillinger på fakultetsnivå

Stillingsbeskrivelse for administrasjonssjef skal nå fastsettes av rektor. Arbeidet med å beskrive innholdet i stillinger for dekan, instituttleder, seksjonssjef, faggruppeleder er i gang.

Dette skjer med administrativ organisering nå

Dette skjer med administrativ organisering nå

Her følger en statusrapport for arbeidet med administrativ organisering på fakultetene.

Fra styremøtet 8. september

Fra styremøtet 8. september

Styret behandlet nytt valgreglement, prosessen knyttet til utlysning av rektorstillingen og stillinger i rektors nærmeste ledergruppe.

 

Informasjonsmøtene om administrasjon på fakultetene

Informasjonsmøtene om administrasjon på fakultetene

I løpet av de siste ukene har det vært gjennomført møter med administrasjonen på de nye fakultetene.

Hva behandles av styret 8. september?

Hva behandles av styret 8. september?

Torsdag 8. september har universitetsstyret møte. Omorganiseringen er fortsatt et viktig tema, og nå skal blant annet utlysningstekster besluttes.

Ny konstituert dekan på miljøvitenskap og naturforvaltning

Ny konstituert dekan på miljøvitenskap og naturforvaltning

Rektor har oppnevnt Sjur Baardsen som konstituert dekan for fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Kontakter i personal- og organisasjonsavdelingen

Kontakter i personal- og organisasjonsavdelingen

Det er de konstituerte dekanene som har ansvar for prosessene på hvert enkelt fakultet. I tillegg er det oppnevnt kontaktpersoner fra POA som bistår dekanene.

Informasjonsmøter om fakultetsadministrasjon

Informasjonsmøter om fakultetsadministrasjon

Her er datoer for informasjonsmøter for de administrativt ansatte på fakultetene.

På vei mot ny organisasjon

På vei mot ny organisasjon

Det første ledermøtet i den konstituerte ledelsen er avholdt, og nå legges planene for omstilling og implementering.