Omorganiseringen

Gras
Omorganiseringen – implementering
Stillingen som dekan ved REALTEK

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

Ny økonomidirektør ved NMBU

Ny økonomidirektør ved NMBU

Hans Christian Sundby (48) er tilbudt og har takket ja til stillingen som økonomidirektør ved NMBU.

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Stillingen som dekan ved HH

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Information in english

NMBU omorganiserer, og endringene berører oss alle. Du har mulighet til å være med å påvirke prosessen ved å:
- Delta på møter ved din enhet
- Gi innspill gjennom din leder
- Engasjere deg gjennom egen tjenestemannsorganisasjon