Omorganiseringen

Gras
Omorganiseringen – implementering
Foreleser illustrasjon

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Lars Atle Holm tiltrer som ny administrasjonsdirektør i oktober 2017.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Gro Ladegård

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Cecilie Rolstad Denby

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Omorganiseringen

Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Evaluering

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Information in english

NMBU omorganiserer, og endringene berører oss alle. Du har mulighet til å være med å påvirke prosessen ved å:
- Delta på møter ved din enhet
- Gi innspill gjennom din leder
- Engasjere deg gjennom egen tjenestemannsorganisasjon