Omvisninger på Ås

  • Veterinærbygningen
    Foto
    NMBU/Håkon Sparre

Veterinærbygningen begynner å ta form, og vi har som mål at så mange som mulig av Veterinærhøgskolens ansatte skal ha besøkt det nye bygget vårt før sommeren 2019.

Omvisninger på Ås

I utgangspunktet legger vi opp til omvisninger på tirsdag formiddager med følgende kjøreplan:

                08:00    Avreise fra Adamstuen (felles transport)

                08:45    Ankomst Vitenparken - velkommen med kaffe og boller  

                09:15    Vi går samlet ned til riggen på byggeplassen

                09:30   Obligatorisk sikkerhetsgjennomgang

                09:40   Statsbygg viser rundt i nybygget

                11:00   Omvisning ferdig, legge fra bekledning i rigg

                11:15    Avreise Vitenparken

                12:00    Ankomst Adamstuen

 

Det er et stort bygg, og vår erfaring er at man får mest ut av omvisningen dersom man reiser en samlet seksjon/faggruppe med interesse for det samme området av bygget. I utgangspunktet ønsker vi derfor at fagledere skal ta initiativ til å melde på sin gruppe. Gruppestørrelse: 10-15 stk.

Påmelding skjer etter førstemann til mølla-prinsippet til Hilde Fossum (hifo@nmbu.no).

Vi håper alle benytter anledningen til å bli kjent med vår nye arbeidsplass - god tur!

 

Har du allerede vært på omvisning? 

For å kunne fange opp innspill og kommentarer i etterkant av omvisningene, håper vi at du vil hjelpe oss med å svare på en kort spørreundersøkelse. Det tar cirka 2-3 minutter.

Merk at dette er en anonym undersøkelse. Konkrete spørsmål/innspill som du skriver inn i dette skjemaet vil derfor ikke bli svart på direkte, men vi tar med alle innspill inn i det generelle kommunikasjonsarbeidet rundt flyttingen og bruker det for å fange opp ting som flere lurer på. Hvis du har helt konkrete spørsmål som du ønsker svar på, bør dette diskuteres med din nærmeste leder.

Vi blir takknemlige for alle innspill!

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen. 

 

 

Published 24. February 2019 - 19:07 - Updated 17. mars 2019 - 21:21