Kontaktpersoner og dokumenter

På denne siden finner du en oversikt over kontaktpersoner for ulike deler av flytteprosessen i Prosjekt Campus og ellers på fakultetet. 

Kontaktpersoner

Prosjekt Campus er opprettet som en prosjektorganisasjon som skal hjelpe NMBU med alt som angår flytteprossen frem til alt er på plass i Veterinærbygningen. I tillegg krever flyttingen av NMBU Veterinærhøgskolen omfattende brukermedvirkning fra fakultets fagpersoner, for å sikre at bygget og utstyret møter fagmiljøenes behov på best mulig måte.

  • Kontaktperson Veterinærhøgskolen: Hilde Fossum
  • Omvisninger i Veterinærbygningen, ansatte Veterinærhøgskolen: Hilde Fossum
  • Omvisninger i Veterinærbygningen, øvrige interesserte: Kristin Kreul
  • Prosjektsjef Prosjekt Campus: Trond Furuberg
  • Prosjektleder Virksomhetstester: Kristian Roderburg
  • Prosjektleder IKT: Geir Tutturen/Kjetil S. Olsen
  • Prosjektleder Ibruktagelse: Åse Risberg
  • Prosjektleder EIA (Drift/teknisk avdeling): Kjetil H. Oftebro
  • Prosjektleder Flytting og avhending: Gry Tove Jæger 
  • Kontaktperson for nettsidene om flyttingen: Ruth Lothe

 

Skjematisk oversikt over de som jobber med flytteprosjektet på Veterinærhøgskolen og Prosjekt Campus

Skjematisk oversikt over de som jobber med flytteprosjektet på Veterinærhøgskolen og Prosjekt Campus

Foto
VET
Published 21. February 2019 - 21:12 - Updated 27. juni 2019 - 14:46