Kontaktpersoner og dokumenter

På denne siden finner du en oversikt over kontaktpersoner for ulike deler av flytteprosessen i Prosjekt Campus og ellers på fakultetet. 

Kontaktpersoner

Prosjekt Campus ble opprettet som en prosjektorganisasjon som skal styre NMBUs rolle som brukere og mottakere av Veterinærbygningen frem til samlokalisering i 2020.

I tillegg krever flyttingen av NMBU Veterinærhøgskolen omfattende brukermedvirkning fra fakultets fagpersoner, for å sikre at bygget og utstyret møter fagmiljøenes behov på best mulig måte.

 • Kontaktperson Veterinærhøgskolen: Hilde Fossum
 • Prosjektleder IKT: Geir Tutturen
 • Prosjektleder Funksjon/bygg: Hans J. Larsen
 • Prosjektleder Brukerutstyrsprosjektet (BUT): Åse Risberg
 • Prosjektleder EIA (Drift/teknisk avdeling): Kjetil H. Oftebro
 • Prosjektleder Flytte- og ibruktagelsesprosjektet (FIP): Gry Tove Jæger
 • Du kan se hvem som er flyttekoordinator ved ditt institutt her: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN\FIP - Flytteprosjektet\Ansvar og roller
 • Kontaktperson for omvisninger i Veterinærbygningen, for ansatte ved Veterinærhøgskolen: Hilde Fossum
 • Kontaktperson for omvisninger i Veterinærbygningen, øvrige interesserte: Kristin Kreul
 • Kontaktperson for nettsidene om flyttingen: Tonje Robertsen

 

Organisasjonskart for Prosjekt Campus

 

Organisasjonskart Prosjekt Campus

Organisasjonskart Prosjekt Campus

Foto
NMBU

 

Viktige dokumenter om flyttingen er samlet på: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN

Her ligger blant annet:

 • Plantegninger over Veterinærbygningen: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN\Tegninger av veterinærbygget
 • Oversikt over flyttekoordinatorer: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN\FIP - Flytteprosjektet\Ansvar og roller

 

Published 21. February 2019 - 21:12 - Updated 9. April 2019 - 11:18