Barnehage

For å søke barnehageplass ved Åkebakke barnehage må man sende inn en søknad via Ås kommune sin Oppvekstportal. Klikk her for å søke.

Søknadsfrist til hovedopptaket fastsettes av kommunen, jf. barnehageloven §12a. Ås kommune har satt fristen til 1. mars hvert år. I hovedopptaket tildeles i hovedsak plasser som er ledige fra august. Søknader som kommer inn etter 1. mars behandles ikke i hovedopptaket.

Opptakssøknader rangeres slik:

  1. Barn av ansatte ved NMBU

Dersom NMBU-ansattes barn ikke fyller alle plasser gis tilbud om plass til;

  1. Barn av ansatte ved barnehagen
  2. Studenter ved NMBU
  3. Andre søkere bosatt i Ås kommune
Published 7. oktober 2019 - 13:52 - Updated 13. november 2019 - 14:02