Hundehold

Søknad om hundehold behandles av utleieavdelingen, og tillatelse gis for 1 år om gangen. Det er kun tillatt med én hund i hver leilighet, og totalt 8 hunder for hele Pentagon.

Leilighetene det gjelder er følgende:

  • Skogveien 28 (kun familieleiligheter og dubletter)
  • Pentagon: Inferno 001-006, Jubilo 001-006, Løa 001-006, Løa 013-018, Løa 119-124 og dublettene i Løa 108, 110 og 112. Hundehold på Pentagon tillates kun der de øvrige beboerne i leiligheten på forhånd har gitt skriftlig samtykke.

Hundeeier må erstatte alle skader som hunden forårsaker, og er ansvarlig for at hunden ikke er til unødig sjenanse for andre beboere.

Ved brudd på regler om hundehold i studentboligene, kan tillatelsen til å holde hund bli trukket tilbake med umiddelbar virkning.

Kennel:

Per dags dato har vi ikke fått gjennomslag for å få til en kennel ute på Ås. Det arbeides fremdeles for å få til en avtale, og saken er blitt sendt videre til studenttinget. Oppdatering følger fortløpende.

Published 7. oktober 2019 - 13:46 - Updated 7. oktober 2019 - 13:46