Studenter som flytter til Ås

Barnehage

Åkebakke barnehage er en barnehage som eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage. Dette er en barnehage som er tilknyttet NMBU og er plassert på NMBU, Ås.

Helse

SiÅs har en helsestasjon for ungdom og studenter, plassert rett ved Ås kulturhus, ca. 20 minutters gange fra campus.

Trening

SiÅs har et treningssenter på campus, Eika Sportssenter.

Hundehold

Det er i utgangspunktet ikke lov til å ha dyr (katt, kanin, marsvin o.l.) i studentboligene ute på Ås, men det fins unntak for hundehold.

Studentstøtte til flytting

Studenter som melder flytting til Ås kommune kan søke om studentstøtte - et engangstilskudd fra Ås kommune på 4000 kr.

Bolig

For studenter som allerede studerer ved NMBU, har Studensamskipnaden i Ås (SiÅs) hovedutlysning av studentboliger første uken i mars og første uken i oktober hvert år.