Info fra Studentsamskipnaden i Oslo

Trening

NMBU (Veterinærhøyskolen) sin treningsavtale med SiO Athletica løper til 30. juni 2020.  Er du medlem i SiO Athletica, vil du få medlemskapet endret til «student uten betalt semesteravgift til SiO» med virkning fra 1. juli 2020.  Dette vil innebære en prisøkning og vil bli varslet i forkant. Alle studentmedlemmer fra NMBU/Vet.hs med avtalepris varsles før 1.mai. Har du bindingstid på ditt medlemskap løses du fra bindingstid fra 1. juli

Studentbolig

Studenter ved NMBU (Veterinærhøyskolen) kan ikke søke om bolig hos SiO for perioden etter 31.7. 2020

Helse

For fastlege er det naturlig at studentene søker ny fastlege innen utgangen av året. Andre allmenntjenester, som helsesykepleier, ernæring og vaksine har ikke lengre oppfølgingsløp, og avsluttes etter sommerferien 2020.

Psykisk helse og rådgivning

NMBU-studentene kan benytte tilbudet vårsemesteret 2020 og vi vil avslutte behandlingsløpene over sommeren. Dersom det er behov for noen få avsluttende behandlinger tidlig i høstsemesteret vil vi kunne gi dette.  SiO vil være tilbakeholdne med å starte opp nye behandlingsløp i juni.

Tannhelse

Tannhelse har kortere behandlingsløp. Eventuell avslutning av behandlingsløp kan gjøres etter sommeren men studSiO tar da ikke inn nye pasienter i høstsemesteret.

Barnehage

Dersom du har barnehageplass i en SiO-barnehage kan du beholde barnehageplassen også etter flyttingen om du ønsker.

NMBU er tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås

Published 7. oktober 2019 - 14:02 - Updated 24. February 2020 - 14:02