Info fra studentsamskipnaden i Oslo

Info fra Studentsamskipnaden i Oslo

Fra 30. juni 2020 melder NMBU (Veterinærhøyskolen) seg ut av SiO i forbindelse med flyttingen fra Oslo til Ås.  Her er informasjon om praktiske konsekvenser og overgangsordninger for studentene.