Kull 18

Blokkansvarlig, studieavdelingen og studentrådet har samarbeidet om en plan for å skape minst mulig til ulempe for studentene.

I dager uten laboratorieundervisning vil forelesningene foregå på Campus Ås. Dager med lab-arbeid vil foregå på Campus Adamstuen. Tilsammen er det 18 dager etter sommerferien der det vil bli nødvendig å reise inn til Adamstuen.

Kollokvier og eksamen vil bli avholdt på Campus Ås. Timeplanen vil bli tilpasset så godt det lar seg gjøre, slik at det ikke blir unødvendig lange dager og altfor tidlig start.

Kantina på Adamstuen vil ikke være åpen etter sommeren, men kaffeautomat skal stilles til rådighet. 

Muligheter for kompensasjon for den ekstra reiseveien med kollektivtransport blir nå undesøkt og oppdatering om dette kommer på denne siden.

Dersom man har tenkt å flytte ut til Ås uansett, anbefales det å gjøre dette på starten av semesteret, fordi det er større sannsynlighet for å få bolig da - enn å vente til faget er ferdig midt i oktober. Det er ikke tillatt å la SiÅs leiligheter stå tomme, og det vil trolig være vanskelig å få plass i SiÅs bolig etter oktober. Dersom det likevel er noen som ønsker å bli boende i SiO-bolig fram til oktober så undersøkes muligheten for dette. Gi beskjed til studentrådsrepresentantene på kull 18 (Eidbjørg Søreide og Malin Skaug) dersom dette er tilfellet.

Published 5. mars 2020 - 14:14 - Updated 5. mars 2020 - 14:14