Komiteen for Veterinærhøgskolens framtid

Komiteen for Veterinærhøgskolens fremtid består av en gruppe engasjerte studenter som jobber med alle aspekter som angår studentenes hverdag frem til og under flyttingen.

Komiteen for Veterinærhøgskolens framtid

Studentarealer

Bygget nærmer seg ferdigstillelse og det er mer klart hvor mange leseplasser som blir tilgjengelig på Ås. Det er lavere dekning på leseplasser på Ås enn det er på Adamstuen idag. Det er en lesesal i Hippocampus (Veterinærbygget) og en lesesal i Bikuben (fellesbygget). I tillegg til dette blir det en del grupperom, hvor noen av de som er i tilknytning til det nye hovedbiblioteket som blir lokalisert i Hippocampus, vil være reservert Veterinærstudenter (det er kortlås på dørene). I tillegg til disse fasilitetene er det en del åpne arealer tilgjengelig for vårt bruk. «Faglige hjem» blir et hyggelig sosialt samlingssted i tilknytning til Hippocampus. Her blir det sitteplasser og et tekjøkken. Her vil det også ligge et studentkontor for studentforeninger.

Kantinen vil ligge i Bikuben, som er et fellesbygg like i nærheten av veterinærbygningen. Her vil det også være et flattgulvsauditorium i tillegg til leseplasser.

Vi jobber også for mulighetene til å få et samlingssted som er mer «vårt» - tilsvarende bodegaen. Foreløpig har vi ikke funnet en løsning på dette.

Kennel

Det er ikke mulighet for å oppstalle studentenes hunder i det nye bygget, med mindre de skal brukes i undervisning. I samarbeid med VSR og studenttingsrepresentanter har det blitt lagt inn et forslag på studenttinget om at studentkennel er noe studentene ved NMBU ønsker (alle fakulteter), og dette tas videre. Kennelsaken er også tatt opp med fagforeningene. Oppdateringer om dette kommer.

Lagerplass

Studentene disponerer i dag store områder for lagring av ting som tilhører oss. Det blir ikke mulighet til så mye plass i veterinærbygget på Ås. Teknisk utstyr som scener, lyd og lysutstyr blir det gjort plass for. Det andre utstyret må vi finne plass til på Samfunnet. Det er lagt ned mye arbeid i å få oversikt over alt utstyret som tilhører studentene, og alt dette finnes det lister for nå. Husk! Rusken-aksjon uke 5.

Nytt organisasjonskart for studentforeninger

Det har vært jobbet mye med hvilke studentforeninger som skal bestå og hvilke som skal gå over til allerede eksisterende foreninger ute på Ås. Link til studentforeninger på Ås: http://www.samfunnetiaas.no/lagogforeninger. Oversikt over dette kommer straks det er på plass.

Sosiale arrangementer: Immatrikulering, Kandidatball

Det jobbes med planlegging for hvor og hvordan de tradisjonelle seremoniene skal avholdes, men en ting er sikkert; det blir immatrikulering og kandidatball som før!

Relatert innhold
Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Høsten 2020 skjer det. Da får norske veterinærstudenter og dyrepleierstudenter tilgang på noen av de beste forsknings- og undervisningslokalene som finnes. Her får du et lite glimt av det som venter studentene.

Published 20. juni 2019 - 13:55 - Updated 5. mars 2020 - 14:23