Info for studenter

Info til studenter

Komiteen for Veterinærhøgskolens fremtid er en gruppe engasjerte studenter som jobber med alle aspekter som angår studentenes hverdag frem til- og under flyttingen.