Studenter som bor i Oslo

Studenter som blir boende med SiO

Studenter som går 5. og 6. året ved flytting til Ås (altså kull 16 og kull 15), som ønsker å forbli boende i sin SiO bolig har muligheten til dette. De dette gjelder fikk beskjed om å føre seg opp på en liste i fjor, og denne lista har blitt sendt videre til SiO som har ført det inn i systemet sitt.

Studentene vil betale semesteravgift til SiO i den perioden det gjelder, og vil derfor kunne fortsette å benytte seg av treningsstilbudet ved SiO Athletica, samt lege, rådgiver og psykolog hos SiO Helse. I tillegg må de betale semesteravgift til NMBU.

Studenter som blir boende privat i Oslo

Vi arbeider med å finne ut om studentene som blir boende i Oslo, men ikke innen SiO-bolig systemet, kan fortsette å betale semesteravgift til SiO og ikke SiÅs, for å kunne benytte seg av SiO Helse og SiO Athletica som før. ang. semesteravgift til SiO. De må da antagelig melde seg opp til enkeltemner ved UiO.

NB: Opplysningene her dobbeltsjekkes - og siden oppdateres så snart vi er sikre.

Published 7. oktober 2019 - 14:02 - Updated 7. oktober 2019 - 14:02