Studenter som blir boende i Oslo

Studenter som bor i Oslo

Studenter som blir boende med SiO, og studenter som bor privat i Oslo må betale dobbel semesteravgift for å benytte seg av tilbudene begge steder.