Info til og fra VET-studenter

Komiteen for Veterinærhøgskolens fremtid er en gruppe engasjerte studenter som jobber med alle aspekter som angår studentenes hverdag frem til- og under flyttingen.

Info til studenter

Leder: Thea Menne Scheide (kull17)

Nestleder: Ida Beate Løken (kull18)

Kommunikasjonsansvarlig: Marit Bråten Svendby (kull17) 

Økonomiansvarlig: Tor Olav Blekenberg (kull15)

Komiteen er delt inn i tre undergrupper: 

  • Tradisjoner: jobber med arrangementer og gjennomføring av disse på Ås
  • Foreninger: jobber med studentarealer, VSF og de andre foreningenes organisering, mulighetene for en egen bodega
  • Velferdstilbud: jobber med barnehagetilbud, kennel, lege, bolig

Ting komiteen jobber med akkurat nå:

Studentarealene er en sak med høy prioritet som vi jobber med å få på plass så raskt som mulig. Et eget samlingslokale for veterinærstudentene står øverst på lista. Vi har 22 linjeforeninger som alle trenger et sted å utøve sine aktiviteter. Hvor skal vi gjøre av alle gjenstandene med stor affeksjonsverdi som pryder veggene i bogaen? 70 års historie henger der.

I tillegg  jobber vi med  lesesalplasser, lagerplass mm. Informasjon om de ulike områdene legges ut på denne siden fortløpende. 

Studentkontor er på plass. Lagerplass til sceneutstyr med lyd og lys, kanoer, skiutstyr, telt, musikkinstrumenter til et korps og et stort kostymelagerer i ferd med å ordne seg.

Kennel. Kartlegge mulighetene for å få kennel for studentenes hunder på Ås. Sjekke muligheter for samarbeid med andre aktører der ute og etablere et samarbeid som kan gagne alle studenter og også ansatte på Ås.
 

Rydde lager på skolen. Komiteen jobber for å få oversikt over hvor mye lagerplass vi har behov for på Ås, og skal rydde gjennom felleslageret, kajakkgarasjen og smørebodene sammen med de andre foreningene. 

Nytt organisasjonskart for  foreningene er under utarbeidelse. Lage et forslag til et velfungerende organisasjonskart som fungerer med det eksisterende studentmiljøet på Ås samtidig som vi tar vare på våre egne tradisjoner.

Sosiale arrangementer for studentene. Undersøker mulighetene for å samle studentene ved Veterinærhøgskolen i forbindelse med tradisjonelle arrangementer. Sjekker opp i reglement på Ås og undersøker mulighetene for et rom vi kan bruke til dette formålet. 

Published 21. February 2019 - 21:30 - Updated 20. august 2019 - 15:02