Fakta om bygget

De nye veterinærbygningene blir på cirka 63 000 kvadratmeter, hvorav NMBU skal disponere 48 000 kvadratmeter og Veterinærinstituttet resten. I tillegg blir det et fellesbygg med blant annet bibliotek og kantine. Kostnadsrammen er på 7 milliarder kroner, og bygningene oppføres av Statsbygg.

Veterinærbygningen er ikke bare ett bygg

Tilsammen åtte sammenknyttede bygninger vil inneholde hele 2400 ulike rom. Rommene skal brukes til undervisningsarealer og kontorer, og til spesialarealer som laboratorier, staller, klinikker og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Brukerutstyr til 1 milliard kroner

Veterinærbygningene vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av lokaler og utstyr til undervisning og administrasjon.

Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner og omfatter utstyr til Veterinærbygningen og Senter for husdyrforsøk.

Klikk her for å lese mer om utbyggingen på Statsbyggs nettsider.  

Kart over Veterinærbygningene:

Oversiktskart Veterinærbygningen

Oversiktskart Veterinærbygningen

Photo
Ill: NMBU

 

Published 24. February 2019 - 18:37 - Updated 8. september 2020 - 14:20