Fakta om den nye Veterinærbygningen

  • Illustrasjon Statsbygg
    Foto
    Statsbygg

Nye campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og den eneste i sitt slag.

Fakta om bygningen

Den nye Veterinærbygningen blir på cirka 63 000 kvadratmeter, hvorav NMBU skal disponere 48 000 kvadratmeter og Veterinærinstituttet resten. I tillegg får vi et fellesbygg med blant annet bibliotek og kantine. Kostnadsrammen er på 7 milliarder kroner.

Veterinærbygningen er ikke bare ett bygg

Den nye Veterinærbygningen består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Bygningen vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer og kontorer, i tillegg til spesialarealer som laboratorier, staller, klinikker og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygningen gjennomføres som et eget prosjekt.

Brukerutstyr til 1 milliard kroner

Veterinærbygningen vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon.

Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner og omfatter utstyr til Veterinærbygningen og Senter for husdyrforsøk.

Utstyret som har påvirkning på bygget må anskaffes tidlig for å sikre at bygg og utstyr tilpasses hverandre. Arbeidene med brukerutstyr vil pågå helt frem til bygget åpner for ansatte og studenter i 2020.

Klikk her for å lese mer på Statsbyggs nettsider.    

 

Kart over Veterinærbygningen

Kart over veterinærbygningene

Kart over veterinærbygningene

Foto
NMBU

Plantegninger over de ulike etasjene i Veterinærbygningen finner du på Y-området: Y:\Prosjekt Campus\SLP\INFORMASJON ÅPEN\Tegninger av veterinærbygget

Published 24. February 2019 - 18:37 - Updated 25. February 2019 - 15:05