Algelab:

Første virksomhetstest gjennomført med suksess

 • Isoporkasser med blåskjellprøver er kommet til mottaket. Her blir kassene hentet.

  Isoporkasser med blåskjellprøver er kommet til mottaket. Her blir kassene hentet.

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU
 • Prøvene pakkes opp.

  Prøvene pakkes opp.

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU
 • Laboratorie-oppgavene i full gang.

  Laboratorie-oppgavene simuleres med full aktivitet.

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU
 • Analysene forberedes grundig.

  Algelab'en fungerer etter planen.

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU
 • Flytteprosjektsjef Trond Furuberg er innom for å se at første virkseomhetstest går som den skal.

  Flytteprosjektsjef Trond Furuberg er innom for å se at første virkseomhetstest går som den skal. Ansiktsuttrykket tyder på at alt går bra, og ...

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU
 • og testleder Kristian følger opp testen med falkeblikk.

  ..testleder Kristian Roderburg følger opp alt som skjer med falkeblikk.

  Foto
  John Aasen Bunæs/NMBU

Testen gikk ut på å teste logistikk; hvordan flyten internt i bygget fungerer - fra mottak av blåskjellprøver via forberedelse av analyser til selve analysen på laboratoriet.

Første virksomhetstest gjennomført med suksess

Algetoksinlaboratoriet utfører kjemisk analyse av blåskjell og sørger for oppdatert informasjon fra Blåskjellvarselet hos Matportalen.no til alle som er glad i å plukke og spise blåskjell.

Virksomhetstestleder Kristian Roderburg og lableder John Aasen Bunæs var begge rimelig fornøyd med den omfattende testen.

– Dette er en viktig milepæl. Nå er vi endelig i gang med de planlagte virksomhetstestene, sier Roderburg og Bunæs stemmer i: – Det gikk bra! Vi fant kun mindre avvik. En dør som slo feil vei var vel den største feilen og den er allerede snudd.

– Testen gjorde også oss på laben oppmerksom på ting vi må forberede, før vi flytter inn.

Analyseinstrumenter ble ikke testet i denne omgang. Det kommer senere.
– Det er ikke noe problem, forsikrer Bunæs, for instrumentene kjenner vi fra før - selv om de som kommer er splitter nye. Det vil bli gjennomført testing og opplæring i disse senere.

---------------------------

Våre gode naboer, Veterinærinstituttet, har også gjennomført sin første virksomhetstest: Se video her.

 

Published 3. september 2020 - 10:53 - Updated 10. september 2020 - 11:19