Veterinærhøgskolen flytter

Veterinærhøgskolen flytter til Ås 2020

Luftegård hund, nye Vet. bygget

Tidslinje

Prosess- kartlegging ferdig

Les mer.

Kickoff for flyttingen på Adamstuen

Vi definerer virksomhetstester

Les mer.

ELN-systemet ferdig testet

Les mer.

Rydde og kaste-dugnad a la Rusken

Les mer

Innkjøp av utstyr avsluttes

Les mer.

Nytt journal- system til klinikkene

Les mer.

IT-struktur og internett på plass i nybygget

Nytt journalsystem innføres

Les mer.

NMBU får tilgang til Veterinærbygningen

NMBU overtar Veterinærbygningen

Aktuelt nå

Statshingstene flytter til Bergen

Statshingstene flytter til Bergen

Siden 1950-tallet har Veterinærhøgskolen samlet på hesteskjeletter. De siste årene har de bodd på mørkeloftet til Seksjon for anatomi og patologi. Nå sendes 28 skjeletter over fjellet, til Bergen.

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Lager ny kunstrute på Campus Ås

Til sammen 21 kunstnere bidrar med ny kunst når den nye veterinærbygningen med park skal smykkes med masse flott kunst. I parkområdet blir det etablert en ny vandringsrunde der man kan oppleve all kunsten.

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Nå rives verkstedsbygget - se bildene

Denne uken rives det gamle verkstedsbygget på Campus Ås. Det skal gi rom for det nye fellesbygget, som skal bygges inn i Fougnerhaugen

I august 2020 flytter Veterinærhøgskolen til nye lokaler på NMBUs campus på Ås.

Veterinærhøgskolen er ett av fakultetene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Universitetets seks andre fakulteter ligger allerede på campus Ås.

I tillegg til Veterinærhøgskolen flytter også Veterinærinstituttet (VI), et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt, fra Adamstuen til Ås.

I realiteten er dette åtte sammenknyttede bygninger på til sammen 60 000 kvadratmeter med 2400 rom, som bygges av Statsbygg.

Veterinærbygningen vil inneholde undervisningsarealer, auditorier og kontorer. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyreklinikker, staller, akvarier og obduksjonssal. 

Kostnadsrammen for prosjektet er på 6,5 milliarder kroner. I tillegg er det bevilget 1 milliard til brukerutstyr.