Vet.høgskolen flytter

Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Veterinærbygningene, campus Ås

Tidslinje

Kickoff for flyttingen på Adamstuen

Studiestart på Ås for VET utsatt

Aktuelt nå

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Det er ikke bare dyrene som kommer til å bli godt ivaretatt når Veterinærhøgskolen flytter til Ås. Utenfor den nye Veterinærbygningen har studenter ved Landskapsarkitektur laget studenthager, blomstereng og solsikkeeng for insektene.

Første virksomhetstest gjennomført med suksess

Første virksomhetstest gjennomført med suksess

Testen gikk ut på å teste logistikk; hvordan flyten internt i bygget fungerer - fra mottak av blåskjellprøver via forberedelse av analyser til selve analysen på laboratoriet.

Hva skjer med Adamstuen?

Hva skjer med Adamstuen?

Statsbygg har store planer for bruken av arealene etter at Veterinærhøgskolen har flyttet. Fire arkitektfirma har laget hver sin plan i et parallelloppdrag og en evalueringsgruppe har vurdert forslagene.

Innflytting vil skje i løpet av høsten 2020. Studiestart for Veterinær- og dyrepleierstudenter vil starte på Ås januar 2021.