Vet.høgskolen flytter

Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Veterinærbygningene, campus Ås

Tidslinje

Kickoff for flyttingen på Adamstuen

Studiestart på Ås for VET utsatt

Les mer

Aktuelt nå

Hva skjer med Adamstuen?

Hva skjer med Adamstuen?

Statsbygg har store planer for bruken av arealene etter at Veterinærhøgskolen har flyttet. Fire arkitektfirma har laget hver sin plan i et parallelloppdrag og en evalueringsgruppe har vurdert forslagene.

Forsinket studiestart på Ås for VET

Forsinket studiestart på Ås for VET

Forsinkelse i byggeprosjektet gjør at studiestart høsten 2020 for Veterinærhøgskolen skjer på campus Adamstua, og ikke campus Ås som planlagt. 

Gatenavn rundt Veterinærbygningene klare

Gatenavn rundt Veterinærbygningene klare

Ås kommune, NMBU og Veterinærinstituttet er enige om de nye gatenavnene.

Innflytting vil skje i løpet av høsten 2020. Studiestart for Veterinær- og dyrepleierstudenter vil starte på Ås januar 2021.