Aktuelt

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Campusplan PDF-forside

Prosess for campusplanen

I denne oversikten finner du tidsplan for campusplanprosessen. Planen omfatter også prosessen for høring og medvirkning.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen presentert for UA

På allmøtet torsdag 6. april fikk alle ansatte i universitetsadministrasjonen en orientering om Campusplanen som nå er ute til høring.

Dronebilde campus Ås tidligere

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Alperipshekken foran Urbygningen skal ersattes med ny hekk i løpet av 2017.

Nyplanting av hekker ved Urbygningen

Store deler av alperipshekken foran Urbygningen fjernes våren 2017 og blir erstattet med ny. Også ved Hirschtrappen blir det plantet ny hekk dette året.