Aktuelt

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tysdag den 4. september er alle velkomne til den offisielle opninga av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avsluttinga på ei gjennomgripande rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av ei kontorbygning frå 1960-talet.

 

 

Campusplanen 2019-2023-2040

Campusplanen 2019-2023-2040

Universitetsstyret var svært fornøyd med det arbeidet som var nedlagt i campusplanen, og vedtok med noen innspill planen slik den forelå til møtet i slutten av april.

Styresaken om campusplanen

Styresaken om campusplanen

Styrepapirene om campusplanen er sendt til universitetsstyrets medlemmer. 

Campusplanen behandles i RLG og IDF uke 15

Campusplanen behandles i RLG og IDF uke 15

Campusplanen ble behandlet i RLG 10. april og skal opp i IDF 11. april. Den 12.  april godkjenner rektor US-saken om endelig campusplan.

 

Hovedpunktene i campusplanen

Hovedpunktene i campusplanen

Denne uken vil hovedpunktene i Campuslanen bli gjennomgått i RLG, UAL og IDF.

Campusplanen kvalitetssikres

Campusplanen kvalitetssikres

Arbeidet med styresaken om campusplanen er i gang. Arbeidet med å kvalitetssikre innholdet avsluttes 12. mars.

Revidert campusplan

Revidert campusplan

Campusplanen er revidert og sendes ut til enhetene for kommentarer. Fakulteter og universitetsadministrasjonen involverer de ansatte i denne prosessen.

Finpusser Campusplanen

Finpusser Campusplanen

Campusplanen bearbeides videre på bakgrunn av signalene som ble gitt på styremøte i begynnelsen av februar og den pågående behandlingen i organisasjonen. Den oppdaterte planen presenteres i slutten av februar.

Styret orienteres om campusplanen

Styret orienteres om campusplanen

På styremøtet den 1. februar blir styret orientert om arbeidet med campusplanen og resultatene fra arbeidsgruppene som har sett på mulige løsninger.

Prosess for campusplanen 2018

Prosess for campusplanen 2018

Medvirkning og tidsplan for campusplanarbeidet i 2018 per 7. februar. Dette er forslaget som skal drøftes i IDF den 14. februar.

Status for campusplanen desember 2017

Status for campusplanen desember 2017

I forbindelse med styremøtet 29. november ble det arrangert et eget styreseminar om campusplanen. Styrebehandlingen av planene vil først skje i mars-april 2018.

Campusplanen, videre framdrift

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Campusplanen presentert for UA

Campusplanen presentert for UA

På allmøtet torsdag 6. april fikk alle ansatte i universitetsadministrasjonen en orientering om Campusplanen som nå er ute til høring.

Campusplanen sendt ut på høring

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Nyplanting av hekker ved Urbygningen

Nyplanting av hekker ved Urbygningen

Store deler av alperipshekken foran Urbygningen fjernes våren 2017 og blir erstattet med ny. Også ved Hirschtrappen blir det plantet ny hekk dette året.