Campusplanen

Campusplanen 2019-2023-2040

Studenter i arbeid på campus.

Aktuelt

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tysdag den 4. september er alle velkomne til den offisielle opninga av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avsluttinga på ei gjennomgripande rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av ei kontorbygning frå 1960-talet.

 

 

Campusplanen 2019-2023-2040

Campusplanen 2019-2023-2040

Universitetsstyret var svært fornøyd med det arbeidet som var nedlagt i campusplanen, og vedtok med noen innspill planen slik den forelå til møtet i slutten av april.

Fremtidens campus

Campusplanen

En campusplan skal gi en retning for hvordan et universitetsområde skal utvikle seg. Campus er både det fysiske areal med bygninger og anlegg, og selve virksomheten – en institusjon for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har pålagt alle universiteter og høgskoler å utarbeide campusplaner. Planen skal sikre effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med institusjonens samfunnsrolle. Dette innebærer også informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold.

Campusplanen tar for seg utviklingen av campus Ås på kort, mellomlang og lang sikt (25 år). Campusplanen berører hele organisasjonen og vil kunne påvirke mange ansattes arbeidshverdag.