Kø på fylkesveg 152 i høst

På informasjonsmøte til Statsbygg var det en gjennomgang av byggeprosjektet og konsekvensene av det for ansatte og studenter på Campus Ås.

Tre prosjekter høsten 2014

Det er tre prosjekter som starter opp i august. Det er anlegg av ny rundkjøring ved Husdyrbygget, ombygging av rundkjøringen i Meierikrysset og forberedende arbeider til ny barnehage. Barnehagen vil ligge grense mot Kirkevegen og Utvegen. I første omgang etableres det fortau langs vegen forbi barnehagen for å sikre trygg skoleveg. Når den er anlagt vil arbeidene med selve barnehagen komme i gang.

Høsten 2014 til sommeren 2015
I perioden fram til og med sommeren 2015 vil følgende prosjekter være påbegynt, noen også avsluttet:
1. Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien
2. Veiarbeider i Drøbakveien
3. Barnehage bygges i Utveien 4
4. Grisehuset bygges om til fiskelab
5. Interne anleggsveier på byggeområdet etableres
6. Overflytting av virksomhet til Nye SHF
7. Gamle bygg rives
8. Grunnarbeider starter

Presentasjoner fra informasjonsmøtet:

Arbeider og prosjekter i perioden 2014 til 2015

Campus Ås - fire prosjekter

Published 13. juni 2014 - 13:08 - Updated 13. juni 2014 - 14:06