En ribbet Urbygning

De forberdende arbeidene i Urbygningen er avsluttet. Det betyr at bygningen nå er tømt for både inventar og bygningsdeler som ikke er originale. Dermed er flere titalls tonn med bygningsmaterialer fjernet. Inkludert en tyngre, geologisk samling.

En ribbet Urbygning

Hovedentreprisen starter opp i slutten av juni 2014. I begynnelsen av juni gjennomførte Statsbygg en visning for interesserte. Det har gitt bygningsinteresserte en unik mulighet til å få se bak "murpussen" i Urbygningen. Flere lag med vegger og murpussen har avdekket nye dørernisjer og litt "kunst". Dørenes størrelse og plassering har det ikke vært muig å forutse i planprosessen og skaper utfordringer. Hva som skal skje med disse vil bli vurdert når hovedentreprisen er i gang.  

Takkonstruksjonen i Urbygningen. Synlig først etter fjerning av tre himlinger fra ulike tidsperioder.

Published 4. juni 2014 - 9:33 - Updated 10. juni 2014 - 11:26