En ribbet Urbygning

Hovedentreprisen starter opp i slutten av juni 2014. I begynnelsen av juni gjennomførte Statsbygg en visning for interesserte. Det har gitt bygningsinteresserte en unik mulighet til å få se bak "murpussen" i Urbygningen. Flere lag med vegger og murpussen har avdekket nye dørernisjer og litt "kunst". Dørenes størrelse og plassering har det ikke vært muig å forutse i planprosessen og skaper utfordringer. Hva som skal skje med disse vil bli vurdert når hovedentreprisen er i gang.  

Takkonstruksjonen i Urbygningen. Synlig først etter fjerning av tre himlinger fra ulike tidsperioder.

Published 4. juni 2014 - 9:33 - Updated 10. juni 2014 - 11:26