Byggeprosjekt KA er i gang

Inkludert i prosjektet er rehabilitering/oppgradering av det eksisterende bygget, samt et nytt tilbygg mot sør på ca. 1500 kvm.
 
Det eksisterende bygget vil få ny fasade, nye vinduer, delvis ny rominndeling, drenering og oppgradering av teknisk infrastruktur. Bygget vil huse primært ansatte ved Institutt for landskapsarkitektur. I tillegg er det undervisningslokaler som i skal erstatte Akropolis.
 
Det nye tilbygget vil bestå av fem nye studiesaler, sosiale soner og andre fellesarealer, samt oppgradering av utearealer.

Det er våren/sommeren 2020 gjennomført en konkurranse om hvilket entreprenørfirma, og samarbeidende arkitektfirma, som sammen med NMBU skal gjennomføre prosjektet. Vinneren av konkurransen ble Betonmast Østfold i samarbeid med Asplan Viak arkitekter og rådgivere.
 
Vinnerforslaget (skisser) er preget av et rent og stramt design, og at eksisterende og nytt bygg får et helhetlig preg (se skisser). Løsningsforslaget er godt tilpasset brukernes ønsker og budsjett for prosjektet.

Prosjektet skal gjennomføres som en såkalt samspillsentreprise der byggherre (NMBU) og entreprenør/arkitekt sammen utvikler prosjektet med utgangspunkt i de skissene som var vinneren i konkurransen.
 
Når partene er enige om innhold, omfang og pris for arbeidene, vil man starte byggefasen. Det er planlagt med at samspillsfasen (forprosjektet) vil vare ut januar 2021. Deretter starter detaljprosjektering og bygging våren 2021.
 
Prosjektet er planlagt ferdig våren 2022, klart til bruk høstsemesteret 2022. Både Eiendomsavdelingen ved NMBU som byggherre, andre interne og eksterne fagpersoner, samt fakultetet gjennom en egen oppnevnt brukergruppe, er aktivt med i utformingen av prosjektet.

 

 
KA-bygget innvendig illustrasjon - interiørperspektiv

KA-bygget innvendig illustrasjon - interiørperspektiv

Photo
Asplan Viak
Published 2. oktober 2020 - 12:34 - Updated 2. oktober 2020 - 15:01