Hovedtrekkene i høstens flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til Ås

 • Bildet er fra det nye Veterinærbygget i byggeprosessen.
  Foto
  Håkon Sparre

Hvem flytter når? Studiestart for veterinær- og dyrepleierstudenter i det nye veterinærbygget på Ås blir 11. januar 2021. Hovedflyttingen starter i november.

Hovedtrekkene i høstens flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til Ås

Virksomhetstestene starter opp før sommeren og vil pågå utover høsten, samtidig som alle ansatte skal gjennomgå nødvendig opplæring.

Dyresykehuset - hest og Ambulatorisk klinikk (Produksjonsdyrklinikkene) flytter i september og vil starte opp så fort det lar seg gjøre i nye lokaler. Resten av klinikkdriften og laboratoriene flytter i november/desember.

Hovedtrekk i flytteplanen:

August:

 • Akvarier for modellfisk starter igangkjøring av sine akvarier.

September:

 • Dyresykehuset - hest og Ambulatorisk klinikk flytter og starter opp så raskt det lar seg gjøre i september.
 • Akvarier for laksefisk (inneslutningsakvariene) starter igangkjøring.

Oktober:

 • Algelaboratoriet starter etableringen av akkrediterte metoder på Ås.
 • Deler av Personal- og Økonomiavdelingen, samt Administrativ stab flytter.

November:

 • Denne måneden er det flest som flytter. Blant annet Dyresykehuset - smådyr, Sentrallaboratoriet og hoveddelen av faggruppene på laboratoriesiden.

Desember:

 • Resten av Institutt for Produksjonsdyrmedisin og de resterende faggruppene på laboratoriesiden flytter.
 • Da flytter også resten av administrasjonen, inkludert studie- og forskningsavdelingen.

Januar:

 • Laboratorier med akkrediterte metoder avslutter drift på Adamstuen. Studiestart i den nye Veterinærbygningen.

Fellesbygget Bikuben

Foto
Trond Furuberg/NMBU

Plan C - mer detaljert (kun for ansatte: innlogging kreves)

Published 17. juni 2020 - 15:36 - Updated 23. juni 2020 - 15:17