Glimt fra fremtiden: Slik blir det for studentene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås

Hovedinngangen kalles Hippocampus

Hovedinngangen for studentene er det rommet som kalles Hippocampus (oppkalt etter det området i hjernen som lagrer minner og kunnskap). Hippocampus er hjertet av Veterinærhøgskolen, og blir et viktig samlingspunkt for ansatte, studenter og besøkende.

I Hippocampus er det høyt under takene, og spennende arkitektur. Veggene er kledd med lyst eiketre. Store vinduer slipper mye lys.

I Hippocampus er det høyt under takene, og spennende arkitektur. Veggene er kledd med lyst eiketre. Store vinduer slipper mye lys.

Photo
Morten Ellingsen

Herfra er det lett å komme seg til undervisningslokaler, klinikker, bibliotek, kontorer, lesesaler og møterom.  I inngangsetasjen (akkurat nederst på bildet her) blir det plass til møterom og kontorer for studentrelaterte tjenester og aktiviteter.

Herfra er det lett å komme seg til undervisningslokaler, klinikker, bibliotek, kontorer, lesesaler og møterom. I inngangsetasjen (akkurat nederst på bildet her) blir det plass til møterom og kontorer for studentrelaterte tjenester og aktiviteter.

Photo
Morten Ellingsen

Området rundt Hippocampus kommer til å få mye spennende kunst både på vegger og gulv. Noe av kunsten har råmaterialer fra Adamstuen. Her har kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen laget kunst av den imponerende samlingen med dyreknokler.

Området rundt Hippocampus kommer til å få mye spennende kunst både på vegger og gulv. Noe av kunsten har råmaterialer fra Adamstuen. Her har kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen laget kunst av den imponerende samlingen med dyreknokler.

Photo
Morten Ellingsen

Fra Hippocampus vil det være direkte inngang til et av de store auditoriene i bygget, som har plass til cirka 100 tilhørere.

Fra Hippocampus vil det være direkte inngang til et av de store auditoriene i bygget, som har plass til cirka 100 tilhørere.

Photo
Morten Ellingsen

Hippocampus er plassert slik at det er lett å komme seg dit fra bussholdeplassen og parkeringsplassen. De fleste vil nok foretrekke å reise bærekraftig, derfor kommer det hele 617 nye sykkelparkeringsplasser på Campus.  Disse blir plassert nær innganger og andre møteplasser i parken.

Hippocampus er plassert slik at det er lett å komme seg dit fra bussholdeplassen og parkeringsplassen. De fleste vil nok foretrekke å reise bærekraftig, derfor kommer det hele 617 nye sykkelparkeringsplasser på Campus. Disse blir plassert nær innganger og andre møteplasser i parken.

Photo
Morten Ellingsen

Forsknings- og undervisningslokaler i verdensklassen

På NMBU Veterinærhøgskolen vil studentene finne forsknings- og undervisningslokaler i verdensklassen som er spesialtilpasset veterinærenes- og dyrepleiernes behov.

I dette auditoriet vil det for eksempel bli undervisning i anatomi.

I dette auditoriet vil det for eksempel bli undervisning i anatomi.

Photo
Morten Ellingsen

I dette rommet blir det satt opp glasskjerm mellom studentene og foreleseren, slik at studentene kan delta i undervisningen i vanlige klær uten å måtte skifte. Samtidig kan foreleseren ta med dyr og skrotter inn i undervisningen. Praktisk og enkelt.

I dette rommet blir det satt opp glasskjerm mellom studentene og foreleseren, slik at studentene kan delta i undervisningen i vanlige klær uten å måtte skifte. Samtidig kan foreleseren ta med dyr og skrotter inn i undervisningen. Praktisk og enkelt.

Photo
Morten Ellingsen

Like innenfor ligger anatomisalen, hvor studentene selv kan bli kjent med dyrenes anatomi ved å dissekere hele eller deler av dyr. 

I anatomisalen blir man bedre kjent med dyrene slik det er når de er friske. Her ser du også fjernkontrollen som styrer kranbanene som er montert i taket. Disse er laget for å kunne frakte dyr så store som fullvoksne elger mellom kjølerom, fryserom og forskningsstasjonene.

I anatomisalen blir man bedre kjent med dyrene slik det er når de er friske. Her ser du også fjernkontrollen som styrer kranbanene som er montert i taket. Disse er laget for å kunne frakte dyr så store som fullvoksne elger mellom kjølerom, fryserom og forskningsstasjonene.

Photo
Morten Ellingsen

Det er også en egen patologisal der man undersøker hvorfor dyr har blitt syke.

Romslige studentområder

Når det ikke er undervisning har studentene sin egen fløy i den nye veterinærbygningen. I denne fløyen er det blant annet møterom for studentene, rikelig med oppbevaringsplass, lesesaler og et eget tekjøkken.

Møterom for studenter, foreninger og studentdemokratiet.

Møterom for studenter, foreninger og studentdemokratiet.

Photo
Morten Ellingsen

I denne fløyen blir det to slike møterom

I denne fløyen blir det to slike møterom

Photo
Morten Ellingsen

Her blir det lesesaler.

Her blir det lesesaler.

Photo
Morten Ellingsen

Vrimleområde med masse oppbevaringsplass.

Vrimleområde med masse oppbevaringsplass.

Photo
Morten Ellingsen

Innenfor dette finner vi studentlaboratoriene. Dette er to store saler med plass til 90 studenter hver. Begge salene utstyres med 3 skjermer per 2 studenter. Den ene av disse skjermene viser forelesers presentasjon, mens de andre to er knyttet til hver sin PC for studentenes arbeid.

Kurssal for Mikrobiolog ligger innenfor smittesonen og her kan man blant annet arbeide med smittsomme stoffer. Her skal det holdes kurs innenfor infeksjonsfagene parasittologi, bakteriologi og virologi. Denne kurssalen har også mikroskop, så alle kurs ved Veterinærhøgskolen som er avhengig av dette, legges til denne kurssalen.

Kurssal for Mikrobiolog ligger innenfor smittesonen og her kan man blant annet arbeide med smittsomme stoffer. Her skal det holdes kurs innenfor infeksjonsfagene parasittologi, bakteriologi og virologi. Denne kurssalen har også mikroskop, så alle kurs ved Veterinærhøgskolen som er avhengig av dette, legges til denne kurssalen.

Photo
Morten Ellingsen

Detaljbilde fra kurssal for Mikrobiologi. Her har alle arbeidsstasjonene avtrekksvifter

Detaljbilde fra kurssal for Mikrobiologi. Her har alle arbeidsstasjonene avtrekksvifter

Photo
Morten Ellingsen

Kurssal for Basalfag er en «ren» kurssal, det vil si at det ikke er planlagt å jobbe med smitte på denne salen. Veterinærhøgskolen vil bruke denne kurssalen til kurs i anatomi/patologi, biokjemi, fysiologi og cellebiologi.

Kurssal for Basalfag er en «ren» kurssal, det vil si at det ikke er planlagt å jobbe med smitte på denne salen. Veterinærhøgskolen vil bruke denne kurssalen til kurs i anatomi/patologi, biokjemi, fysiologi og cellebiologi.

Photo
Morten Ellingsen

Detaljbilde fra utstyret i kurssal for Basalfag.

Detaljbilde fra utstyret i kurssal for Basalfag.

Photo
Morten Ellingsen

Sosiale møteplasser

Det blir også rikelig med plass til å slappe av og være sosial.

I vandrehallen blir det god plass for alle som studerer på NMBU til å treffes på tvers av fag og årskull.

I vandrehallen blir det god plass for alle som studerer på NMBU til å treffes på tvers av fag og årskull.

Photo
Morten Ellingsen

Her blir det også utsmykket med ny kunst og kunst som blir tatt med fra dagens lokaler på Adamstuen. Blant annet vil kunstneren Lotte Konow Lund  utføre veggmalerier rett på en 6 meter høy betongvegg i Vandrehallen.

 Lotte Konow Lund vil utføre en veggtegning rett på en 6 meter høy betongvegg i Vandrehallen.

Lotte Konow Lund vil utføre en veggtegning rett på en 6 meter høy betongvegg i Vandrehallen.

Photo
Koro

Det blir også mange fine uterom. Like utenfor Vandrehallen finner vi det største av de syv gårdsrommene i bygget.

Like utenfor Vandrehallen kan man lese, tenke, preike eller ta en kaffe. Denne herlige uteplassen er på litt over 1000 kvadratmeter og vil ha masse sitteplasser, rikelig med dagslys og flott beplantning.

Like utenfor Vandrehallen kan man lese, tenke, preike eller ta en kaffe. Denne herlige uteplassen er på litt over 1000 kvadratmeter og vil ha masse sitteplasser, rikelig med dagslys og flott beplantning.

Photo
Morten Ellingsen

Published 12. november 2019 - 10:35 - Updated 5. mars 2020 - 14:21