Glimt fra fremtiden: Slik blir det nye parkanlegget

Det nye park- og landskapsområdet er på vel 150 mål og skal brukes av ansatte, studenter og lokalbefolkningen og besøkende. Som resten av Campus vil det også brukes til forskning og utdanning. Det nye parkdraget strekker seg i hele Uraksen - fra Urbygningen til Nordskogen.

NMBU har bygget ny trapp på nordsiden av Urbygningen slik at bygningen også henvender seg mot det nye parkdraget.

Foto
Morten Ellingsen

Uteanlegget i Uraksen skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus. I overgangen mellom den eksisterende universitetsparken og det nye parkområdet, vil beplatningen spille på den stilen fra den historiske parken, med sine store og åpne plenflater, trær i randsonen og prioriterte siktlinjer. Gradvis vil parken dreies over til en mer moderne park.

Her skal "Lille Årungen" ligge. Størrelsen på dammen variere ettersom det er vått eller tørt vær.

Foto
Morten Ellingsen

Spennende overvannshåndtering

Med våtere og villere vær i fremtiden, er overvannshåndteringen en viktig del av ethvert nytt parkanlegg. På Campus Ås blir dette løst på en veldig spennende måte. Overvannet fra Andedammen i dagens park ledes ned gjennom "Niagara" - en serie åpne bekker og dammer med planter, benker og kunstinstallasjoner langs veien. Her vil også komme steiner fra NMBUs geologiske samling av stein.
Vannet ledes videre til en helt ny dam på mellom 450 og 750  kvardratmeter som har fått navnet «Lille Årungen». Elvegrusen i bunnen skal sørge for klart vann og et dekorativt uttrykk, selv uten vann.

Fra Lille Årungen vil vannet gå i et bekkeløp rundt den nye veterinærbygningen og ned til selve Årungen.

Foto
Morten Ellingsen

Bekkeløpet varierer i materialvalg og utforming.

Foto
Morten Ellingsen

Over 700 nye trær

Trær blir en viktig del av den nye parken, og i disse dager plantes 772 nye trær.

Foto
Morten Ellingsen

Uteområdet kan nytes fra innsiden

Det nye parkområdet vil også bringe glede på innsiden av det nye veterinærbygget. Fra møterom og fellesområdene kan man gjennom de store vinduene titte utover det flotte landskapet rundt bygget.

Fra dette fellesområdet vil man kunne titte over på eplehagen

Foto
Morten Ellingsen

Grønne tak gir stor miljøeffekt

Her kan man også nyte synet av de grønne takene. Hele  17.000 kvadratmeter tak dekket med 7-8 forskjellige typer bergknapp. Slike sedumtak er en del av overvannshåndteringen på campusområdet, og er i tillegg bolig for alle slags insekter. Plantene binder også støv og holder bygningen kjølig om sommeren. Bergknappen er også vakker og spennende å følge med på, med ulikt fargespill gjennom hele året.

Fellesrommene har flott utsikt i alle retninger. Her kan du titte utover luftegården for hunder og se på de grønne takflatene

Foto
Morten Ellingsen

Hele 17.000 kvadratmeter tak dekket er med åtte forskjellige typer bergknapp.

Foto
Morten Ellingsen

Åpne uterom inne i bygget

I Veterinærbygget er det også syv opparbeidede gårdsrom med blomster og trær.  Alle vil ha ulikt preg og utforming. Tre av dem vil bli brukt som åpne hagerom for ansatte og studenter. Her kan man lufte tankene, trekke frisk luft og finne på nye idéer. Eller bare lese en god bok.

Åpne uterom slipper lys inn i sjelen og i bygningen.

Foto
Morten Ellingsen

Dette området er utenfor studentenes vrimlehall. Her kan man lese, tenke, preike eller ta en kaffe.

Foto
Morten Ellingsen

Published 10. oktober 2019 - 12:30 - Updated 12. February 2020 - 11:39