Universitetsparken utvidet

– Dette er en veldig spennende dag, hvor vi feirer en historisk utvidelse av universitetsparken, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Det er tidlig på morgenen 22. januar, og gradestokken holder seg solid på blå side. Kanskje ikke en tid på året som folk flest forbinder med gode parkopplevelser, men den slags stanser ikke NMBU og Statsbygg. Moderne parker skal kunne brukes året rundt. Så nå er parken pyntet med flotte fakler og bålpanner, studentkoret Over Rævne synger og publikum koser seg med nybakte hveteboller og dampende solbærtoddy.

Parken knytter oss sammen

NMBU-miljøet oser av forventinger om dagen. For hvert skritt kommer vi nærmere å ta det nye Veterinærbygget i bruk. Som en del av det nye campus-området skal det etableres 150 mål med ny park, og i dag fikk NMBU overlevert den første delen parkområdet: Uraksen syd.  

Området strekker seg fra «baksiden» av Urbygningen og ned til den gamle verkstedbygningen, som rives i disse dager. Når snøen forsvinner til våren, vil området preges av flotte stauder og en videreføring av Niagara-vassdraget som vil gå fra Andedammen og ned til den nye dammen «Lille Årungen» som skal etableres ved Veterinærbygningen.

– Universitetsparken knytter campus sammen. Den knytter folk sammen, enten de studerer eller jobber her eller bare er på besøk for å se på og bruke parkanlegget. Og ikke minst knytter parken sammen NMBUs helt unike kombinasjon av fag, sa rektor.

En allsidig park for forskning, utdanning, rekreasjon og opplevelser

Det nye parkdraget skal bidra til å knytte den nye delen av campus sammen med den eksisterende.

– Slike akser som knytter nytt og gammelt sammen er en lang tradisjon her ved NMBU. Uraksen representerer også nye muligheter for forskning, for eksempel gjennom tilknytningen til Landskapslaboratoriet. Her er dessuten forskningsbaserte løsninger tatt ut i praksis gjennom overvannshåndteringen, sa rektor.

Hun tror denne nye delen av parken vil bety mye for NMBU og universitetsparken i årene som kommer, og vil bidra til å endre vår opplevelse av campus Ås.

– Universitetsparken har alltid hatt denne flerdelte funksjonen. Den definerer universitetsområdet, den er et sted for gode opplevelser og rekreasjon, den er funksjonell og den er en viktig del av NMBUs infrastruktur for forskning.

Published 22. januar 2019 - 12:57 - Updated 20. juli 2021 - 13:21