Nattekulden lagres for å spare energi

På utsiden av Veterinærbygget er det et hull på størrelse med tre busser. Dette skal romme tre energilagertanker på til sammen 300 kubikkmeter.Disse tankene skal fylles opp med 41 000 kjøleelementer, såkalte «FlatIce», som ligner de vi bruker i kjølebagen om sommeren. Forskjellen er at disse inneholder en saltlake som fryser allerede ved 10 plussgrader, skriver Statsbygg på sine nettsider. Når anlegget står ferdig vil dette være blant verdens største nedgravde kuldeenergilager på tank.

Energi- og kostnadsbesparende

Kuldelagertankene gjør at kapasiteten på kjølemaskinene i bygget kan reduseres betydelig, noe som betyr sparte investeringskostnader. I tillegg oppnås et betydelig energisparepotensial og en optimalisering av driften på byggets kjølemaskiner ved å lade opp energitankene om natten når belastningen i bygget er lav, og lade de ut på dagtid.

- Ikke bare er dette et bra miljøtiltak på lang sikt, men det er beregnet at bygningen vil bruke flere hundre tusen kroner mindre i strøm hvert år, sier prosjektdirektør Erik Antonsen i Statsbygg.

Published 9. august 2018 - 14:21 - Updated 12. April 2019 - 12:37