Hva skal skje på Adamstuen?

  • ADAMSTUEN

    Målet er at eiendommene skal utvikles på en slik måte at de får best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

    Foto
    web

Hvordan skal statens eiendommer på Adamstuen brukes etter at NMBU Veterinærhøyskolen flytter til Ås?

Hva skal skje på Adamstuen?

StStatsbygg har vinteren 2017/18 gjennomført mulighetsstudier (parallelloppdrag) for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. Dette dokumentet sammenfatter evalueringsarbeidet av mulighetsstudiene.

 

Her kan du lese hvordan juryen vurderer de ulike alternativene

Published 11. mai 2018 - 9:16 - Updated 25. February 2019 - 10:38