Hva skal skje på Adamstuen?

StStatsbygg har vinteren 2017/18 gjennomført mulighetsstudier (parallelloppdrag) for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. Dette dokumentet sammenfatter evalueringsarbeidet av mulighetsstudiene.

 

Her kan du lese hvordan juryen vurderer de ulike alternativene

Published 11. mai 2018 - 9:16 - Updated 25. February 2019 - 10:38