Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Saken ble behandlet i universitetsstyret i februar (sak 13/18).

Nye ansattrepresentanter
Styrebehandlingen førte til flere endringer. Det rådgivende organet fikk betegnelsen «styringsråd» for Prosjekt Campus. Antall medlemmer i rådet blir sju. Styret valgte også å endre begrepet «kontrollerende funksjon» til «kvalitetssikrende funksjon» i omtalen av styringsrådets rolle.

Styringsrådets sammensetning
Olaf Melbø, styreleder
Nina Kristiansen, eksternt medlem
Kjersti Sørlie Rimer, NMBUs eiendomsdirektør
Anne Storset, dekan for Veterinærhøgskolen
Jørn Kongsten Brevik, ansattrepresentant
Hege Kippenes Skogmo, ansattrepresentant
Jonas Wettre Thorsen, leder Studenttingets Arbeidsutvalg

Lise Thoen, vernetjenesten (observatør)

Andre kan inviteres ved behov

Prosjekt Campus
Trond Furuberg, prosjektsjef
Kristin Kreul, sekretær

Du kan lese mer om endringene i disse lenkene:

18/00583-2 Prosjekt Campus - Prosjektstyrets rolle og mandat

18/00583-5 Vedtak 01022018, Sak 13/18, Prosjekt Campus - Prosjektstyrets rolle og mandat

Published 11. April 2018 - 12:39 - Updated 11. April 2018 - 12:40