63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

For å bygge råbygget er det er brukt cirka 50 000 kubikkmeter betong, som støpt på stedet, 24 000 kvadratmeter prefabrikkerte betongelementer og 8000 tonn armeringsjern. Det er montert 250 meter trapp og laget 650 døråpninger.

Mest mulig miljøvennlig bygg

– For å få et mest mulig miljøvennlig bygg er det kun brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern. I tillegg er det brukt såkalte biaksiale hulldekker i etasjeskillene, der mye av betongen er erstattet med plastbobler, noe som reduserer betongbruken med nesten 40 prosent. Av betongarbeider gjenstår det nå kun påstøp på gulvene i enkelte deler av bygget, skriver Statsbygg i pressemeldingen.

Tas i bruk i løpet av 2020

Det nye veterinærbygget på Campus Ås skal tas i bruk i løpet av 2020. Bygget skal huse både Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen når de flytter fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med resten av NMBU på Ås.

Les mer på Statsbygg sine nettsider

Published 17. januar 2018 - 11:26 - Updated 17. januar 2018 - 11:28