Etterbruk av Adamstua

Campus Adamstuen

Campus Adamstuen.

Foto
Lillian Andersen
Eiendommene utgjør tilsammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 m2 BTA. Bygningenes alder spenner fra ca. 1820 til 1997 og ca. en tredel av bygningsmassen er underlagt vern. Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Statens avhendingsinstruks vil være førende for prosjektets aktiviteter. Prosjektet skal sikre at eiendommene utvikles på en slik måte at de får best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

Statsbygg har som mål å levere et første beslutningsgrunnlag om prosessen videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2017. Videre gjennomføring av for eksempel mulighetsstudier vil avhenge av når vi får tilbakemelding fra KMD.

Les mer på Statsbyggs nettside.

Published 19. januar 2017 - 9:51 - Updated 2. mars 2017 - 13:59