Tilbakefører den gamle hovedinnkjøringen

Arbeidene vil kunne redusere framkommeligheten i perioder.

Vegen foran Parkgården ned til Urbygningen blir igjen grusveg.

Vegen foran Parkgården og ned til Urbygningen blir igjen grusveg.

Foto
Kai Tilley

Fjerner asfalt og skilt
Olav Sverres plass på framsiden av  Urbygningen, er tilbakeført til opprinnelig grusdekke. Nå fortsetter arbeidene med å fjerne asfalt, redusere vegbredden og opparbeide grusveg fra Urbygningen og til Drøbakvegen i gang. Samtidig fjernes informasjonstavlen som mistet sin funksjon i det hovedinnkjøringen ble stengt. Det er fortsatt usikker om det blir grusdekke eller asfalt på den delen av vegen som fungere som gang- og sykkelveg langs Drøbakvegen (fv 152).
Den gamle hovedinnkjøringen tilbakeføres til gamme prakt.

Den gamle hovedinnkjøringen tilbakeføres til gammel prakt.

Foto
Kai Tilley

Omleggingen av vegen forsterker siktlinjen fra hovedinnkjøringen til Urbygningens hovedinngang. Også vegen på vestsiden av Cirkus strammes opp og vil nå få et markert endepunkt ved bysten av Johan Sverdrup (mot sør).

Published 8. november 2016 - 20:49 - Updated 23. november 2016 - 10:54