Status for byggeprosjektet

På styremøtet den 8. september presenterte Statsbygg status for byggeprosjektet. 

Status for byggeprosjektet

Published 9. september 2016 - 8:54 - Updated 9. september 2016 - 8:55